แพลตฟอร์มดิจิทัล
แพลตฟอร์มแห่งโอกาส
 พลิกทุกกระแสเศรษฐกิจ
ตอบโจทย์เทรนธุรกิจในยุค 2020
ที่มาแรงที่สุด!!แพลตฟอร์มดิจิทัล
แพลตฟอร์มแห่งโอกาส
 พลิกทุกกระแสเศรษฐกิจ
ตอบโจทย์เทรนธุรกิจในยุค 2020
ที่มาแรงที่สุด!!

เข้าร่วมธุรกิจ moomall

Pacer คือ ตำแหน่งเริ่มต้นทางธุรกิจ

ของธุรกิจ moomall

เพียงเลือกซื้อสินค้าให้ครบ  120  mp 

และสามารถสร้างรายได้

โดยการแบ่งปัน Application moomall

ไปยังทุกคนที่รู้จัก เราก็จะได้รับรายได้

ส่วนแบ่งการตลาดโดยคำนวณจาก

% ของ mp  ในสินค้าแต่ละรายได้

ภายใต้องค์กรของเรา

ง่าย ๆ  บนปลายนิ้ว ผ่าน Smart Phone

มาร่วมทีมกับเรา ทีมออนไลน์อันดับ1
อัดแน่นด้วยเครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่
moomall application
คือแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์มิติใหม่
ที่สามารถสร้างรายได้จากรายจ่าย ช้อป ใช้ แชร์ รวย!!!

ที่ปรึกษาธุรกิจของท่าน 

Affiliate 

[ 0921638888 ]รายชื่อผู้สนใจธุรกิจ 

2020-09-19 สุรีย์พร ขัดแก้ว
2020-09-19 พรพันธ์ เวียงอินทร์
2020-09-18 นฤชืต ทรัพย์ทวี
2020-09-13 โชติวรรณ แดงกองโค
2020-09-13 เจน วงศ์ฉายา
2020-09-08 วัลลีย์ จักรสาน
2020-09-07 วลี หล้าสุด
2020-09-07 กาญจนา ศรีโพธิ์
2020-09-06 สุรเชษฐ์ ปัตะวัติ
2020-09-05 ชิตาพัณณ์ แดงกองโค
2020-09-05 ชลิตพงศ์ แดงกองโค© 2020 Design by affiliate-social.com

เว็บนี้เป็นเว็บทีมไม่ใช่เว็บบริษัท
ใช้ภายใต้ทีมเพื่อขยายสู่นักธุรกิจและผู้สนใจเข้าร่วมธุรกิจ